0546-816240 info@bpc-deboer.nl
background-image

Waarde co-creatie

Waarde leveren is het doel van elke service management organisatie. Waarde voor klanten, waarde voor stakeholders en waarde voor zichzelf. Voor elk van deze groepen geldt dat waarde niet uit de lucht komt vallen. De enige mogelijkheid om echt waarde te creëren is wanneer je je echt kan verplaatsen in die ander, dus via een open dialoog en een actieve samenwerking (in co-creatie).

Want waarde zelf is een subjectief iets. ITIL beschrijft Value als volgt:

” Value is the perceived benefits, usefulness, and importance of something “

Waarde is dus afhankelijk van wie het ervaart, wanneer het wordt ervaren en wat iemand verwacht. We kunnen er dus van uit gaan dat waarde van persoon tot persoon, van klant tot klant en van moment tot moment verschillend kan zijn.

Helemaal in de snel veranderende wereld van vandaag moeten we bewustzijn van zowel de huidige als de toekomstige behoeften van klanten. Continue feedback vragen aan klanten en consequent dit meenemen in je aanbod om ervoor te zorgen dat de dienstverlening blijft aansluiten bij de behoeften van de klant is daarin cruciaal. Deze vorm van relatie leidt tot waarde co-creatie.

Dit betekent verder gaan dan alleen het afspreken van service level agreements: bij co-creatie van waarde is er sprake van een tweerichtingscommunicatie tussen de dienstverlener en de consument zodat er op een proactieve in plaats van reactieve manier feedback wordt gegenereerd.

Start eens met het in kaart brengen van de customer journey, zodat de key touchpoints in kaart zijn gebracht en je weet wanneer en in welke vorm er interactie is met de klant. Deze uitkomsten kun je vervolgens gebruiken om te bepalen of er voldoende interactie met de klant is die bijdraagt aan de waarde co-creatie.

Meer weten of dit onderwerp? Laat even van je horen, ik vertel je er graag meer over.

 

Gerelateerde blogartikelen

Meer informatie?

Stuur jouw gegevens naar Richard van BPC de Boer en hij neemt contact met je op.

Menu